Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14
Strona główna Aktualności PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „POLACY W OBCYCH MUNDURACH”

PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „POLACY W OBCYCH MUNDURACH”

PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „POLACY W OBCYCH MUNDURACH” W roku szkolnym 2018/2019 od listopada do maja w grupie V „Plastusie” i VI „Świerszcze” odbywały się spotkania w ramach innowacji pedagogicznej „Polacy w obcych mundurach”. Spotkania z żywą historią prowadziła autorka innowacji p. Adriana Bera. Celem zajęć było kształtowanie prawidłowych postaw wobec swojej Ojczyzny, rozwijanie poczucia przynależności do społeczności patriotycznej, szanowanie polskich symboli narodowych, przybliżenie rysu historycznego, poznanie różnych formacji wojskowych oraz strojów cywilnych z czasów I- i II-Wojny Światowej. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej to jeden z celów wychowania przedszkolnego. Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym, dlatego wprowadzanie „żywych lekcji historii” już od najmłodszych lat jest zasadne. Żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie.