Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14
Strona główna Aktualności "KAŻDY MA COŚ CO MOŻE DAĆ INNYM"

"KAŻDY MA COŚ CO MOŻE DAĆ INNYM"

"KAŻDY MA COŚ CO MOŻE DAĆ INNYM"

W roku szkolnym 2018/2019 od października do maja w grupie : „Żabki” odbywały się spotkania w ramach innowacji pedagogicznej Każdy ma coś co może dać innym”. Spotkania prowadziła autorka innowacji p. Emilia Ratajczyk. Celem zajęć było: Wolontariat od przedszkola - zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. Zwiększenie wrażliwości dzieci na potrzeby innych. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia. Współdziałanie z organizacjami społecznymi. „Wolontariat to bezinteresowna działalność dla dobra innych lub całego społeczeństwa.” Uczy postawy szacunku wrażliwości i troski o drugiego człowieka.

Bo jak mówił Jan Paweł II „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce z jakim tej pomocy się udziela”. By dzieci chciały kiedyś w przyszłości nieść bezinteresowną pomoc, tak potrzebującym jak i samym sobie. Życzliwość to taka postawa, gdzie pragnie się tego, co pomyślne dla jakiejś osoby, tego co dobre, wyraża troskę o drugiego człowieka.