Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

Badacze i odkrywcy

INNOWACJA "BADACZE I ODKRYWCY"

Czas realizacji:

od października 2022 do kwietnia 2023

Zakres innowacji:

dzieci z grupy VI (4,5-latki)

Cel główny:

- Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Cele szczegółowe:

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 •  Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem. 
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.  
 • ZREALIZOWANE ZADANIA:

  1. Niechciane skarby – przedszkolne wysypisko śmieci.
  2. Ciecz nienewtonowska.
  3. Leśna gąbka.
  4. Czy woda potrafi chodzić?
  5. Co potrafi węgiel? Poznajemy właściwości węgla leczniczego.
  6. Zjawiska elektromagnetyczne „Zagubiony przedmiot”.
  7. Hodowla kryształów.
  8. Gumowe jajko.
  9. Malowanie na mleku.
  10. Magiczny woreczek.
  11. Zaczarowany balon.
  12. Zabawy z kolorami: Czy rośliny piją wodę?

Efekty:

- uwrażliwianie dzieci na konieczność segregowania i przetwarzania śmieci,

- stymulowanie zmysłu czuciowego,

- poznanie właściwości mchu,

- poznanie właściwości filtracyjnych węgla leczniczego,

- poznanie właściwości magnesu,

- poznanie właściwości wody- parowanie i soli- krystalizacja,

- poznanie właściwości octu- rozpuszczenie skorupki jajka,

- poznanie właściwości różnych substancji m. in. mleka i płynu do naczyń

- przybliżenie dzieciom bogactwa zjawisk zachodzących obok nas w życiu codziennym.

Fotorelacja:

OPRACOWAŁA: KATARZYNA STRUGAREK