Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

Eko-majster

Innowacja pedagogiczna „Eko – majster”Przedszkole nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim

mgr Natalia Foltyniewicz – Rataj1. Nazwa innowacji: „Eko – majster”
2. Autor innowacji: mgr Natalia Foltyniewicz – Rataj
3. Rodzaj innowacji: metodyczna
4. Termin realizacji: X.2023 roku – V.2024 roku
5. Grupa objęta działaniami innowacyjnymi: dzieci 4-letnie i 5 -letnie z grupy III „Żabki” z Przedszkola nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim


Realizowane tematy:


Majsterkujemy z darami natury”

- 23 październik 2023 roku (poniedziałek)


W trakcie zajęć innowacyjnych „Eko-majster” realizujących temat „Majsterkujemy z darami natury”, które odbyły się w poniedziałek 23 października 2023 roku, dzieci wykonały z darów natury, takich jak; kasztany, żołędzie, drewniane patyczki – ludziki, zwierzątka, figurki i inne wytwory, na które „przyszła im wena”.

Dzieci korzystając z przyniesionych przez siebie oraz rodziców kasztanów i żołędzi, wykorzystując drewniane patyczki, stworzyły wymyślone przez siebie figurki.

W trakcie zajęć dzieci rozwijały zdolność planowania swojej pracy, doskonaliły umiejętność manipulowania przedmiotami, rozbudzane były zainteresowania techniczne, dziecięca kreatywność, wyobraźnia przestrzenna. Dzieci uczyły się wzajemnej współpracy, pomagania sobie nawzajem. Rozwijana była także świadomość ekologiczna dzieci.

Podczas zajęć dzieci wymieniały się doświadczeniami, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wykonywanego zadania. Dzieci wykazały się dużym zapałem, z zaangażowaniem tworzyły swoje dzieła. Można było dostrzec, iż to twórcze zadanie sprawiało im radość, wzbudzało wiele pozytywnych emocji, jak również ukazało im, że wykorzystując dostępne materiały, a także dzięki wytrwałości, skupieniu oraz wzajemnej pomocy, można stworzyć coś własnego, coś nie kupionego w sklepie. Coś co budzi radość i satysfakcję z dobrze wykonanego zadania.

      

     
 
       

Opracowała: Natalia Foltyniewicz-RatajCoś z niczego, czyli tworzymy modele przedmiotów codziennego użytku”

- 28 listopada 2023 roku

28 listopada 2023 roku w ramach innowacji „Eko-majster” zrealizowano temat: „Coś z niczego, czyli tworzymy modele przedmiotów codziennego użytku”.

Dziecięca wyobraźnia nie miała granic. Powstały samochody, wyścigówki, wagoniki, lokomotywy, traktory, drzewa, pingwinek, wazoniki, karmnik dla ptaków, studnia... . Dzieci podczas wykonywania swoich prac korzystały z nakrętek, rolek po papierze i ręcznikach kuchennych, kartoników po napojach, sznureczków. Korzystały także z kleju, nożyczek, pędzelków. Tworząc swoje dzieła usprawniały sprawność motoryczną, umiejętność posługiwania się nożyczkami, pomagały sobie wzajemnie w działaniach, wymieniały się doświadczeniami.

A przede wszystkim dobrze się bawiły i uśmiech cały czas gościł na ich twarzach. Po skończonych zajęciach dzieci wyraziły ogromną chęć na dalsze tworzenie swoich dzieł, co oczywiście zostało im umożliwione. Oznajmiły także, że nie mogą się już doczekać kiedy będzie znowu coś robione.

A zrobimy już niedługo… .


    

    

Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj 

Nasza choinka” – wykonanie choinki oraz jej ozdobienie przygotowanymi samodzielnie ozdobami

- 12.12.2023 – 14.12.2023

W ramach innowacji „Eko-majster” zrealizowano w dniach od 12 do 14 grudnia 2023 roku kolejny już temat: „Nasza choinka” – wykonanie choinki oraz jej ozdobienie przygotowanymi samodzielnie ozdobami.

Podczas działań podejmowanych przez dzieci zachowano wszelkie względy bezpieczeństwa. Podejmowane prace były koordynowane, nadzorowane przez nauczyciela.

W trakcie zajęć dzieci planowały swoją prace, wykonywały zadania samodzielnie bądź z pomocą innych dzieci lub osoby dorosłej, wznosiły konstrukcje, obiekty z dostępnych materiałów, rozwijały motorykę małą. Do swoich prac wykorzystywały materiał przyrodniczy (np. szyszki, patyczki, drewniane listewki) oraz materiały pochodzące z recyklingu (np. nakrętki, sznurki, ulotki, gazety). Dzieci zapoznały się z podstawowymi narzędziami (np. śrubokręt, klucz płaskooczkowy, poziomica, wiertarka ręczna, wkrętarka, śruby, nakrętki, podkładki, zawias, wkręty).

Przykładowe cele, które zrealizowano w trakcie zajęć „Nasza choinka” – wykonanie choinki oraz jej ozdobienie przygotowanymi samodzielnie ozdobami, to:

- rozwijanie zdolności logicznego myślenia i rozwiązywania napotkanych problemów,

- rozwijanie zdolności planowania,

- doskonalenie umiejętności manipulowania przedmiotami,

- zaspakajanie potrzeby tworzenia,

- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy, zadania konstrukcyjne, techniczne,

- budzenie zainteresowań technicznych,

- rozbudzanie dziecięcej kreatywności,

- doskonalenie umiejętności współpracy z innymi.

Temat „Nasza choinka” zrealizowany został przez trzy kolejne dni.

W pierwszym dniu dzieci tworzyły własne małe choinki z darów przyrody (szyszek) oraz nakrętek bibuły.


                      

W drugim dniu dzieci z dostępnych materiałów (listewki, śrubki, nakrętki, podkładki, zawias) przygotowały własną dużą choinkę. Zapoznały się także z podstawowymi narzędziami służącymi do majsterkowania (np. śrubokręt, klucz płaskooczkowy, poziomica, wiertarka ręczna, wkrętarka, śruby, nakrętki, podkładki, zawias, wkręty). Choinkę wykonały przy pomocy nauczyciela.


               

W trzecim dniu dzieci wykonały łańcuchy choinkowe z papieru (ulotek, gazet). Tym samym doskonaliły małą motorykę, zapoznawały się z dawnym zwyczajem samodzielnego tworzenia ozdób choinkowych. Dodatkowo uczyły się korzystać z dostępnych materiałów takich jak ulotki, gazety, a tym samym chronić środowisko.


          
 

Zajęcia z majsterkowania „Nasza choinka” bardzo się dzieciom podobały. Każde z nich chciało coś robić, brać w czymś udział.
Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj
Nasze budowle i pojazdy”

- realizacja innowacji „Eko – majster” - 30 – 31.01.2024

Kolejny temat innowacji pedagogicznej „Eko – majster” został z wielkim zapałem zrealizowany. Dotyczył on budowli i pojazdów a brzmiał: „Nasze budowle i pojazdy”. Zrealizowany został 30 i 31 stycznia 2024 roku. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przyklejały, wycinały, dopasowywały elementy. Wykazały się ogromną kreatywnością, pomysłowością, wyobraźnią. A ile przy tym było śmiechu, zabawy… .

Kreatywność dzieci nie miała granic. Powstały rakiety, domek, drzewa, wyścigówki, czołg, formuły 1, papierowe samoloty. Każde dziecko mogło stworzyć to co wyobraźnia mu podpowiadała.

W trakcie podjętych działań dzieci między innymi: rozwijały zdolność logicznego myślenia i rozwiązywania napotkanych problemów, zdolności planowania, wyobraźnię przestrzenną, doskonaliły umiejętności manipulowania przedmiotami, zaspakajały potrzebę tworzenia. Wspomagany był rozwój umysłowy dzieci poprzez zadania konstrukcyjne, techniczne. Rozbudzana była dziecięca kreatywność zainteresowania techniczne.

A co najważniejsze – dzieci były bardzo dumne ze stworzonych przez siebie modeli. I zabawa nimi trwała w najlepsze przez długi czas.                                   


                                                                                                                                              Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj