Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14
Strona główna Ogłoszenia OPŁATA ZA POBYT DZIECKA

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA

UWAGA RODZICE!
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
 Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021 roku będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane w godzinach od 8:00 do13:00, a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę,  poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania będzie wynosić 1,00 zł.
Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce.
Deklaracja będzie dostępna na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce „dokumenty do porania”, którą prosimy pobrać, wypełnić i dostarczyć do przedszkola  do dnia 25.01.2021 roku.
Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie, które będą obowiązywały od dnia 1 lutego 2021 roku.
 

(Poniżej zamieszczamy § 22 Statutu naszego przedszkola dotyczący odpłatności oraz formularz deklaracji)

Statut naszego przedszkola § 22 .pdf
Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu.pdf