Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14
Strona główna Ogłoszenia KONKURS PLASTYCZNO-EKOLOGICZNY "EKO-MALUSZEK"!!!

KONKURS PLASTYCZNO-EKOLOGICZNY "EKO-MALUSZEK"!!!

                           REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNO – EKOLOGICZNEGO

                 DLA DZIECI I RODZICÓW
                       "EKO-MALUSZEK"

     

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 14 MALUSZEK w Ostrowie Wielkopolskim.

II. CELE KONKURSU:

Konkurs ma na celu:

- podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci,

- kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,

- zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska.

III. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej- PLAKATU przedstawiającego dbanie o środowisko naturalne
(segregowanie śmieci, odnawialne źródła energii, 
oszczędzanie wody, prądu itp.)
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Przedszkola nr 14 MALUSZEK  w Ostrowie Wielkopolskim.
V. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ:
1. Prace na konkurs - PLAKAT należy przynieść do przedszkola i dostarczyć wychowawcom grupy.  
2. PLAKATY mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, w formacie A3
3. Praca Konkursowa -PLAKAT, powinien zawierać dane uczestnika:

- imię i nazwisko autora,

- grupa przedszkolna.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:
1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 14 kwietnia 2021r.
2. Prace na konkurs– PLAKATY, należy dostarczyć do przedszkola w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
Wszystkie prace zostaną nagrodzone!

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Przygotowując PLAKAT należy zwrócić uwagę na zgodność prac z tematyką.
2. Wszystkie przyniesione prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola nr 14
MALUSZEK w Ostrowie Wielkopolskim.