Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

Odkrywamy cztery pory roku - twórcze popołudnia z rodzicami

W tym roku szkolnym w Grupie Krasnale wprowadzona została Innowacja Pedagogiczna ,,ODKRYWAMY CZTERY PORY ROKU - TWÓRCZE POPOŁUDNIA Z RODZICAMI”

Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjnym pt. „,,ODKRYWAMY CZTERY PORY ROKU – TWÓRCZE POPOŁUDNIA Z RODZICAMI ”” została utworzona z myślą  o zaproponowaniu rodzicom sposobów aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego z dziećmi poprzez wspólne spotkania w godzinach popołudniowych, podczas których organizowane będą różne działania plastyczne oraz wprowadzenie dzieci w cykliczność pór roku, z podkreśleniem charakterystycznych cech, barw, oraz zaspakajanie potrzeb poznawczych i emocjonalne przedszkolaków. Innowacja ma również na celu integrację rodziców, rozwijanie współpracy i wytwarzanie miłej atmosfery podczas spotkań.

Wyżej wymieniona innowacja wprowadzi nowe pomysły, rozwiązania a także podniesie jakość pracy przedszkola.

CELE GŁÓWNE INNOWACJI:

- integracja grupy oraz poznanie sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego z rodzicami,

- udział rodziców w życiu przedszkola,

- wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodzicami,

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka,

- rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych,

- rozwijanie swobodnej ekspresji plastycznej za pomocą czterech pór roku,

BLOKI TEMATYCZNE INNOWACJI:

Październik:

Jesień – „Jesienny pejzaż”

Grudzień Zima / Święta Bożego Narodzenia

Marzec/ Wiosna

Czerwiec/ Lato


PIERWSZE WARSZTATY Z RODZICAMI - JESIEŃ - JESIENNY PEJZAŻ
                  
     
                                          

 
                                    
 
     
 
DRUGIE WARSZTATY ZIMOWE - ZIMOWY PEJZAŻ ORAZ ŚWIĄTECZNE MALOWANIE NA SZKLE
                               
                                            
     

   
                                                       

                                          

TRZECIE WARSZTATY - WIOSNA (MALOWANIE BIBUŁĄ, MALOWANIE AKRYLEM - DONICZKI