Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

Poznajemy Legendy Wybranych Miast Polski

Innowacja  pedagogiczna  ,,  Poznajemy legendy wybranych miast Polski” 
Realizowana była przez cały marzec w grupie „BIEDRONKI”
Autorką innowacji jest Emilia Ratajczyk
Założeniem tej innowacji było ukształtowanie w dzieciach postawy przywiązania do ziemi ojczystej oraz kultury narodowej.  Dzieci  poznały legendy wybranych miast Polski, ich położenie na mapie wraz z odniesieniem do swojego miejsca zamieszkania. Zajęcia pozwoliły na rozwinięcie dziecięcej fantazji i wyobraźni. Czytanie legend przez nauczyciela przysłużyło się do wzrostu umiejętności koncentracji uwagi na danym tekście.
Dotyczyła rozwijania  wśród  dzieci  umiejętności poznawczych,  manualnych  przy  pomocy  różnego  typu  zajęć  wzajemnie uzupełniających się: zajęć czytelniczych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, zabaw dydaktycznych, zajęć multimedialnych.
Innowacja „ Poznajemy legendy wybranych miast Polski” miała na celu poznania przez dzieci legend związanych z wybranymi miastami Polski oraz budzeniem poczucia przynależności narodowej. Dzieci  brały udział w zajęciach poświęconych  wybranym  legendom  i  oraz  regionom  Polski,  z  którego  legenda pochodzi. Poznawały najciekawsze  miejsca  w  Polsce,  historię  miast, tradycje, muzykę, kulturę.
  1. „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”
  2. „Legenda o Warsie i Sawie”
  3.  „Legenda o smoku  wawelskim”
  4.  „ Toruńskie pierniczki”
  5. „O powstaniu Wisły
  6. „ Poznańskie Koziołki”
  7. „Jurata – królowa Bałtyku” 
  8. Legenda o Herbie Ostrowa Wielkopolskiego”
Celem zajęć było też integrowanie grupy i nauka współdziałania w zespole.

A OTO FOTORELACJA Z REALIZACJI LEGEND