Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

O przedszkolu

Przedszkole nr 14 Maluszek

ul. Bardowskiego 6

63-400 Ostrów Wielkopolski
Pokaż na mapie

tel. 62 736 55 97
e-mail: przedszkole14maluszek@gmail.com Przedszkole nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim,
czynne jest w godzinach od 6:00 do 17:00.

    

     Przedszkole nr 14 Maluszek mieszczące się przy ulicy Bardowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, usytuowane jest w cichym, spokojnym miejscu z dala od miejskiego zgiełku. Przedszkole prowadzi swoją działalność również w Szkole Podstawowej nr 11, przy ulicy Batorego w Ostrowie Wielkopolskim.
Budynek przedszkola otoczony jest pięknym, dużym i zielonym placem zabaw, który pozwala na organizowanie zabaw, imprez i biesiad w plenerze dla dzieci, rodzin i mieszkańców osiedla. Imprezy plenerowe wpisały się już na stałe w życie przedszkola i są jego wizytówką.

     Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola oprócz zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej uczestniczą w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Nauczyciele naszego przedszkola realizują szereg innowacji pedagogicznych, a także włączają się w miejskie, ogólnopolskie i międzynarodowe projekty edukacyjne.

Tradycją w naszym przedszkolu jest ubogacanie świata wyobraźni dzieci poprzez uczestniczenie w spektaklach teatralnych w przedszkolu i poza nim, a także w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych, często z udziałem rodziców.

Cenioną formą współpracy z rodzinami dzieci są organizowane w przedszkolu uroczystości integrujące dzieci, rodziny i pracowników przedszkola oraz zajęcia i zabawy organizowane przez rodziców z ich inicjatywy.

     Z naszą "małą ojczyzną" dzieci zapoznają się w trakcie organizowanych tematycznych lub rekreacyjnych wycieczek.

Dzieci z Maluszka odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu miasta i powiatu, a absolwenci przedszkola są ciekawi świata, twórczy, samodzielni, odpowiedzialni i kulturalni.

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

 

Dyrektor Przedszkola: mgr Magdalena Bielska - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Przedszkola: mgr Katarzyna Kasprzak - nauczyciel dyplomowany

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

Marika Andrzejewska - Dembska - nauczyciel kontraktowy

mgr Adriana Bera - nauczyciel dyplomowany
mgr Natalia Foltyniewicz-Rataj - nauczyciel kontraktowy

mgr Ewa Giernalczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Jakubowska - nauczyciel mianowany
mgr Natalia Mańka - nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Modzelewska - nauczyciel kontraktowy 
mgr Joanna Kaczmarek - nauczyciel kontraktowy

mgr Agnieszka Kłobus - nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Kopydłowska - nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Kaźmierczak - nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Krzyżaniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Płaszczykowska - nauczyciel mianowany
mgr Natalia Płóciennik - nauczyciel kontraktowy

Grażyna Ratajek - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Strugarek - nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Śledzik - nauczyciel kontraktowy

mgr Ilona Urbaniak - nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Wasiela - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Wawrzyniak - nauczyciel mianowany

mgr Anna Zielezińska - nauczyciel dyplomowany


PEDAGOG SPECJALNY:
mgr Aneta Wasiela

Spotkania rodziców z pedagogiem specjalnym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

odbywają się w środy w godzinach 7:00-8:00


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Beata Kaniewska - intendent

Małgorzata Matuzelska - administracja 

Alicja Sobczak - pomoc nauczyciela

Emilia Ciesiółka - pomoc nauczyciela

Justyna Krzyżaniak - pomoc nauczyciela
Ewa Grzela - pomoc nauczyciela
Sandra Stefaniak - pomoc nauczyciela
Elżbieta Grzona - pomoc nauczyciela
Katarzyna Dziuba - pomoc nauczyciela

 

Grażyna Wojcieszak - kucharka

Bogna Sołtysiak - pomoc kucharki

Aleksandra Stagraczyńska - pomoc kucharki

 

Mikołaj Kasprzak - rzemieślnik


ZARZĄD RADY RODZICÓW 2022/2023:

  1. Karolina Pawłowska - Ziemniak - Przewodnicząca
  2. Sonia Skonieczna - Zastępca Przewodniczącej
  3. Marta Raczak - Jamroziak - skarbnik
  4. Paulina Wojtkowiak - sekretarz

 KOMISJA REWIZYJNA:

  1. Marcin Kusicielek
  2. Michał Stodolny

 

Numer rachunku Rady Rodziców:

PKO Bank Polski oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim

67 10202267 0000 4102 0001 9331

 

Numer rachunku przedszkola:

79 1020 2212 0000 5902 0461 2265

 

 

                              MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

                    M - mały człowiek wartością nadrzędną przedszkola

                    A - akceptujemy wartości i potrzeby rodziny

                    L - lubimy pracować z dziećmi

                    U - uczymy żyć w harmonii z otaczającym światem

                    S - szanujemy indywidualność każdego dziecka

                    Z - zawsze otwarci na pomysły

                    E - efektywnie wykorzystujemy czas

                    K - kreatywność i twórczość dewizją pracy wychowawczo - dydaktycznej

 

 

HISTORIA PRZEDSZKOLA
     Od 1 września 1975 roku powstał skromny oddział przedszkolny, przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Batorego, który był filią Przedszkola nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Trudne warunki lokalowe stwarzały dużo kłopotów z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa, spokoju i odpowiedniej dla przedszkola atmosfery-brakowało zaplecza, szatni, placu zabaw. Dyrektorem jednooddziałowego przedszkola była Pani Leokadia Tomaszewska. W tych warunkach oddział istniał pięć lat.
     Od 1 września 1980 roku, oddział przedszkolny przekształcono w dwuoddziałowe Przedszkole nr 14, które nadal mieściło się w Szkole Podstawowej nr 11. Przedszkole otrzymało dwie sale zajęć, oddzielną szatnię oraz mały plac zabaw przy boisku szkolnym. Na stanowisko dyrektora powołano Panią Irenę Paszek.
     zmiany nastąpiły 6 grudnia 1984 roku, w tym dniu rozpoczęło swoją działalność pięciooddziałowe, nowoczesne, wygodne i estetyczne Przedszkole nr 14 Maluszek, przy ulicy Bardowskiego 6 w Ostrowie Wielkopolskim. Przez kolejne lata starano się modernizować zarówno budynek, jak i plac wokół przedszkola. 
    W 1991 roku na stanowisko dyrektora przedszkola powołano Panią Aldonę Konieczną. Przez kolejne lata modernizowano bazę lokalową przedszkola, wzbogacano i upiększano okazały plac zabaw. Od 2010 do 2021 roku funkcję dyrektora w  Przedszkolu nr 14 Maluszek pełniła Pani Renata Jarosz. Obecnie funkcję tę pałni Pani Magdalena Bielska. Przedszkole posiada siedem sal dydaktycznych i dwie sale do zajęć dodatkowych. Od roku szkolnego 2017/2018 nasze przedszkole realizuje swoje zadania również w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wlkp., korzystając z 3 sal dydaktycznych. Plac zabaw zyskał nowoczesne przyrządy do zabaw, a w latach 2017-2018 budynek przedszkola przeszedł teromodernizację.
     W Maluszku dzieci oprócz zajęć i zabaw wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, biorą udział w prezentacjach artystycznych, konkursach, spotkaniach rodzinnych, plenerowych biesiadach, wycieczkach. Ponadto mogą uczestniczyć w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.