Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

Inspektor O.D.O.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W  Przedszkolu nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.
Jest to osoba, z ktorą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, danych osobowych Twojego dziecka oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
Inspektorem jest Pan Adam Korzuch.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Przedszkole nr 14 Maluszek, ul. Bardowskiego 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
  • przez e-mail: korzuch@infoic.pl