Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

Z darami natury świat nie jest ponury ed. 2


    


Głównym założeniem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody. Inicjatorkami przedsięwzięcia są: Monika Rucińska oraz Adrianna Kamińska. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
W projekcie uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 14 MALUSZEK w Ostrowie Wielkopolskim. Liczba uczestników: 26 dzieci. W zadaniach uczestniczyły nauczycielki grupy: Natalia Mańka i Adriana Bera. Dzieci były bardzo zaangażowane w realizację projektu. Każde zadanie realizowały chętnie, z wielkim zaangażowaniem i radością.Zadania
z realizacji były zamieszczane na
stronie Projektu na portalu społecznościowym Facebook przez Panią Natalię Mańkę oraz na stronie internetowej przedszkola. Łącznie dzieci wykonały 16 zadań, 12 zadań w I półroczu, 4 zadania w II półroczu. Zadania realizowane były od września 2022 roku, a zakończenie nastąpiło w czerwcu 2023 roku.Efekty realizacji projektu:

Dla dzieci:

 • Poszerzenie świadomości ekologicznej;
 • Kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
 • Bezpośrednie obcowanie z przyrodą;
 • Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi;
 • Zainteresowanie dzieci przyrodą oraz ekologią;
 • Umiejętność tworzenia otoczenia przyjaznego środowiska;
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia;
 • Rozwijanie ekspresji artystycznej;
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem;
 • Poznanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych.

Dla placówki:

 • Podnoszenie jakości pracy przedszkola;
 • Stworzenie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do podejmowania działań, ćwiczeń praktycznych;
Otwartość na współpracę i poszukiwanie nowych atrakcyjnych rozwiązań.

Dla nauczyciela:

 • Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz grupy;
 • Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań;
 • Wzbogacanie własnej wiedzy i umiejętności;
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości;
 • Ogromna satysfakcja i motywacja do dalszej pracy.