Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

Z darami natury świat nie jest ponury


Głównym założeniem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody. Inicjatorkami przedsięwzięcia są: Monika Rucińska oraz Adrianna Kamińska. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Zadania realizowane są od września 2022 roku, a zakończenie przewidziane jest w czerwcu 2023 roku.