Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

"Z legendami za pan brat" - innowacja pedagogiczna

 

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie

26 październik 2022 roku

Każdy kraj ma swój początek, swoją historię. Zapewne my dorośli wiemy, iż historia naszego państwa „Polski” związana jest z legendą o Lechu, Czechu i Rusie oraz grodem założonym przez Lecha: Gnieznem.

W środę 26 października 2022 roku dzieci z grupy „Smerfy” zapoznały się historią powstania państwa polskiego.

W trakcie czytania legendy okazało się, że niektóre dziec już ją znają.

Podczas zajęć przedszkolaki zapoznały się z czytaną przez nauczyciela legendą oraz postaciami i miejscami z nią związanymi (np.: Gniezno, Czechy, Rosja), poznały historię powstania godła Polski (biały orzeł na czerwonym tle – zachodzące słońce), odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanej treści, rozwiązywały zadania, zapoznały się z mapą Polski, obejrzały filmik edukacyjny, rozwiązały quiz. Chłopcy wcielili się w role Lecha, Czecha i Rusa, by odegrać improwizowane scenki dramowe. Pozostałe dzieci wcieliły się w rolę widowni, która po odegranej scence mogła zadawać aktorom pytania dotyczące odegranej sceny, samej legendy o Lechu, Czechu i Rusie.

Można było zaobserwować, że dzieciom ta forma zajęć bardzo się podobała i zaangażowała je do uważnego, aktywnego uczestnictwa w zajęciach. A co bardzo ważne: pomogła przedszkolakom zapamiętać najważniejsze informacje dotyczące powstania naszego państwa, symboli narodowych, rozbudziła poczucie przynależności do narodu polskiego oraz pozwoliła rozwinąć kreatywność, wyobraźnię, umiejętność improwizacji.


                         
      


Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj

Legenda o powstaniu miasta Poznania

23 listopad 2022 roku

Jeszcze nie tak dawno zapoznawaliśmy się z legendą „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz poznawaliśmy początki państwa Polskiego, a już „przeszliśmy” do czasów kiedy to Lech, Czech i Rus spotkali się po latach. Każdy z nich na widok swego brata miał krzyknąć: Poznaję! Poznaję!. A miejsce, w którym się spotkali i rozpoznali nazwano „miejscem poznania” czyli Poznaniem.

I właśnie z kolejną już legendą „O powstaniu miasta Poznania” w dniu 23 listopada zapoznały się dzieci z grupy „Smerfy”. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z treścią legendy, przypomniały sobie postacie Lecha, Czecha i Rusa, utrwaliły informacje i miejsca związane z Gnieznem, Poznaniem, zapoznały się z położeniem Poznania oraz rzeki Warty na mapie Polski.

Dzieci wcieliły się w rolę Lecha, Czecha i Rusa oraz zaimprowizowały spotkanie braci.

Śmiechom i pogodnemu nastrojowi jaki towarzyszył powitaniu nie było końca.

Przykładowy tekst legendy:

https://szlakpiastowski.pl/legendy-i-ciekawostki/9-zalozenie-poznania [stan na: 23.11.2022 roku]Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj
Legenda o królu Popielu, którego myszy zjadły”

13 stycznia 2023 roku

„Dawno, dawno, temu… . A może nie tak dawno…”. Tymi słowy większość baśni i legend się zaczyna. A w naszej grupie nie tak dawno, gdyż 13 stycznia 2023 roku (piątek) dzieci zapoznały się z legendą „O królu Popielu, którego myszy zjadły”.

Podczas zajęć przedszkolaki zapoznały się z legendą o Popielu, oglądały mapy, zapoznały się z miejscami związanymi z legenda (np. Jezioro Gopło, Mysia Wieża, Kruszwica). Dzieci dzieliły się wrażeniami jakie miały po wysłuchaniu tekstu, zastanawiały się czy duchy Popiela i stryjów naprawdę pojawiają się w Mysiej Wieży. Niektóre opowiadały jak były na wycieczce w Kruszwicy i jak wchodziły na Mysią Wieżę.

Ciekawą formą było dla dzieci wybudowanie wieży ze słomek, samodzielne przygotowanie kukiełek myszy a następnie odegranie scen występujących w legendzie. Dzieci wcieliły się w rolę Popiela, jego żony, a także myszy. Najciekawszą i najbardziej dynamiczną sceną według dzieci była ucieczka Popiela przed myszkami.

Spontaniczna zabawa dzieci własnoręcznie wykonanymi kukiełkami trwała nie tylko w tym dniu ale również w następnym tygodniu. W tych momentach dowolnej zabawy ukazywała się dziecięca kreatywność, pomysłowość, doskonaliła się umiejętność wcielania się w różne role.

Dzieciom taka forma zapoznania się z legendami bardzo się podobała i wyraziły ochotę na dalsze takie zabawy.                         

    


Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj
Przygotowania do przedstawienia „Legenda o Smoku Wawelskim”

27 luty 2023 – 07 marca 2023
Korzystając ze zbliżającego się święta „Dnia Kobiet”, grupa „Smerfy” postanowiła przygotować przedstawienie pt.: „Legenda o Smoku Wawelskim”. Inscenizacja legendy zostanie wystawiona przed szeroką publicznością z naszego przedszkola: dziećmi z innych grup i wszystkimi paniami pracującymi w przedszkolu. Wystawienie przedstawienia „Legenda o Smoku Wawelskim” powiązane jest z realizacją innowacji pedagogicznej „Z legendami za pan brat”.

Z tej okazji przedszkolaki przygotowywały potrzebne do przedstawienia rekwizyty: tarcze, miecze, kamienie, jaskinię smoka i wiele innych. Wycinały, kolorowały, malowały, przyklejały.

Pracy nad rekwizytami było sporo. Lecz dzieci wykonywały wszystko z ochotą i radością. A śmiechu i radości było przy tym bardzo dużo. Lecz jaka duma je rozpierała kiedy zobaczyły końcowe efekty swoich prac.

Do tego nauka ról, dobór muzyki, wybór kostiumów, liczne próby… .

Podjęta współpraca z rodzicami w celu „zebrania” licznego stada owieczek oraz innych potrzebnych rekwizytów.

Śmiechy, radości, niekiedy pomyłki bądź zabawne sytuacje, pełne skupienie oraz zaangażowanie… .

I… .

Czekanie na premierę, która ma się odbyć 8 marca 2023 roku.POWODZENIA DLA AKTORÓW!

A PUBLICZNOŚCI ŻYCZYMY MIŁEGO OGLĄDANIA!Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj

Legenda o Smoku Wawelskim” -

8 marca 2023 roku

Z okazji „Dnia Kobiet” 8 marca 2023 roku (środa) grupa „Smerfy” wystąpiła przed szeroką publicznością przedszkolną: zarówno grupami młodszymi (pierwsze przedstawienie) jak i grupami starszymi (drugie przedstawienie), a także Paniami pracującymi w przedszkolu. Dzieci wraz ze swoją wychowawczynią, Panią Natalia, przygotowały przedstawienie „Legenda o Smoku Wawelskim”.

Przedstawienie zostało przygotowane w oparciu o realizację innowacji pedagogicznej „Z legendami za pan brat”.

Już na kilka dni przed premierą „Legendy” dzieci brały udział w przygotowaniu rekwizytów i dekoracji, w co bardzo się zaangażowały. Oczywiście odbywały się liczne próby, aby wszystko wypadło idealnie. Nawiązała się także owocna współpraca z rodzicami, którzy mieli swój wkład w zorganizowanie kostiumów oraz części rekwizytów.

Podczas przygotowań do wystawienia „Legendy o Smoku Wawelskim” dzieciom przybliżona została „Legenda o Smoku Wawelskim”, rozbudzone zostało poczucie przynależności do narodu polskiego, zostały zapoznanie z wybranymi postaciami (np. Krak/Krakus – założyciel Krakowa), miejscami (np. Kraków, rzeka Wisła, Kopiec Kraka, Wawel), tradycjami związanymi legendą. Dzieci rozwijały swoją kreatywność, wyobraźnię, umiejętność improwizacji, a także zainteresowania technikami parateatralnymi.

        

        

          


Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj


Legenda o toruńskich piernikach”

- 28-29 marzec 2023 roku

Pierniki, pierniczki, lukier i słodkie polewy na nich… . Piękny zapach, wyśmienity smak.

Brzmi smakowicie? Zapewne tak… .

Lecz skąd pierniki wzięły swój początek? Jak się je wyrabia? Jakie składniki są potrzebne? I co to w ogóle są „pierniki”?

Na te i inne pytania dzieci poszukiwały odpowiedzi we wtorek i środę (28 i 29 marca 2023 roku) podczas wspólnych działań w przedszkolu.

W tych dniach w ramach innowacji „Z legendami za pan brat” dzieci zostały zapoznane z „Legendą o toruńskich piernikach”, „Legendą o piernikach Katarzynkach”. Dzieci mogły odegrać krótkie scenki przedstawiające treść usłyszanych, obejrzanych legend.

Odbyły też wirtualną wycieczkę do „Muzeum Piernika”. Podczas oglądania filmu poznały sposoby wytwarzania piernikowego ciasta oraz proces wyrobu, dekoracji pierników.

Przedszkolaki zapoznane zostały z postacią oraz osiągnięciami Mikołaja Kopernika. Same wcieliły się „na niby” w osobę Mikołaja i mówiły, kim są, co ważnego zrobiły.

Dzieci rozmawiały o mieście „Toruń” oraz o jego ważnych miejscach, zabytkach. Wykonały także pracę plastyczną „Katarzynki”.

Dni te upłynęły dzieciom na wielu aktywnościach oraz nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Za to w brzuszkach na widok tak pysznych smakołyków zaczęło coś „burczeć”, dzieciom ochota na upieczenie własnych pierników w domu się pojawiła. Kto wie? Może zamienią się w domu wraz z domownikami w mistrzów cukiernictwa?        
  
  

  


     


  
  

  
 
  

  


    
   

  


Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj
Legenda Wiano Świętej Kingi”

12 kwietnia 2023 roku

Skąd się bierze sól?” „Dlaczego sól jest słona?”, „Jak się wytwarza sól?” „Gdzie się znajduje sól?”…. .

Te i jeszcze więcej pytań dotyczących soli można usłyszeć od dzieci.

Aby na nie odpowiedzieć można zaznajomić dzieci ze znanymi legendami oraz wybrać się na wycieczkę do kopalni soli bądź też odwiedzić kopalnię w sposób wirtualny.

W ramach innowacji „Z legendami za pan brat” dzieci z grupy „Smerfy” zapoznane zostały (12.04.2023 roku, środa) z kolejną już legendą. Tym razem była to legenda „Wiano Świętej Kingi” / „Legenda o Świętej Kindze”.

Przedszkolaki zaznajomione zostały z treścią legendy oraz postaciami w niej występującymi (np. Święta Kinga, król Bolesław Wstydliwy) i miejscami z nią związanymi (np. Kraków, Wawel, Wieliczka, kopalnia soli w Wieliczce), poznały historię pojawiania się soli w Polsce. Podczas oglądania filmu edukacyjnego „zwiedziły” kopalnię soli w Wieliczce: dowiedziały się m. in. jak się wydobywa sól, kto pracuje w kopalni. Rozmawiały na temat tego do czego używa się sól, w jakich potrawach występuje, czy jest zdrowa czy nie.

Ciekawym doświadczeniem dla dzieci, w którym z dużą chęcią i zapałem brały udział, było odegranie improwizowanych, spontanicznych scenek, obrazujących treść wysłuchanej legendy. Dzieci wykazały się bardzo dużą kreatywnością, pomysłowością, inwencją. Same decydowały jaką scenkę przedstawią, co zrobią.

Chętnych do tego zadania było bardzo dużo dzieci.

Przedszkolaki przeprowadziły także eksperyment: poznawały właściwości soli (kolor, konsystencję, rozpuszczalność), tworzyły roztwór nasycony. Następnie do słonej wody włożyły sznurek przywiązany do patyczka (pędzelka).

Wysuwały hipotezy co się stanie za kilka dni z solą, z wodą, sznurkiem. Hipotez było dużo.

Przez najbliższe dni będą obserwować zjawisko parowania wody oraz osadzania się kryształków soli na sznurku. W momencie kiedy eksperyment będzie ukończony – dzieci będą wyciągać z niego wnioski.

Zajęcia te pozwoliły dzieciom poznać historię Świętej Kingi oraz zaznajomić się z innymi postaciami, miejscami w Polsce, „zwiedzić” kopalnię soli w Wieliczce, wymienić się wiedzą na temat soli, odegrać improwizowane scenki, a także przeprowadzić eksperyment.

  
  
   
 
  
 

    
  

 

Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj

 
Legenda o poznańskich koziołkach”

oraz

O rogalach świętomarcińskich”

- 19 kwietnia 2023 roku

W ramach innowacji „Z legendami za pan brat” dzieci z grupy „Smerfy” zapoznane zostały (19.04.2023 roku, środa) z kolejną już legendą. Tym razem była to „Legenda o poznańskich koziołkach”, a także dodatkowo legenda „O rogalach świętomarcińskich”.

Dzieci zapoznane zostały z treścią obu legend, zarówno w formie czytanej z książki, którą czytał nauczyciel, jak i następnie w formie oglądanych bajek.

Przedszkolaki omawiały treści obu legend, odpowiadały na pytania, rozwiązywały zagadki, dopasowywały podpisy do zdjęć, obrazów, odczytywały wyrazy.

Zostały zaznajomione z zabytkami miasta Poznania, jego położeniem na mapie.

Główne cele jakie zostały zrealizowane na zajęciach to:

- zapoznanie z legendą oraz postaciami i miejscami z nią związanymi (np. Poznań, ratusz w Poznaniu, rzeka Warta),

- poznanie tradycji o trykających się koziołkach na ratuszowej wieży,

- przybliżenie innych tradycji związanych z Poznaniem.

Przedszkolaki miasto Poznań kojarzyły głównie z drużyną piłkarską „Lech Poznań” oraz ze stadionem piłkarskim.

Ciekawą formą było dla dzieci „zamienienie się” przez kilka minut w kibiców piłkarskich. W tym czasie dzieci kibicowały, śpiewały piosenki piłkarskie, naśladowały przy użyciu głosu dźwięki trąb, wuwuzel, bębnów.

Atmosfera była naprawdę „gorąca” a zaangażowanie dzieci ogromne.

Omówione zostały także zasady zachowania jakie obowiązują podczas kibicowania na meczu.

Całe zajęcia przebiegały w atmosferze radosnej, wesołej, wywołanej historią o poznańskich koziołkach, poprzez taką wywołującą apetyt w momencie omawiania historii rogali świętomarcińskich, poprzez bardzo zaangażowane kibicowanie, a na „małym” meczu skończywszy. Ale to już inna historia…


     


    

   

    

    


Opracowała: Natalia Foltyniewicz-RatajLegenda „
O warszawskiej Syrence

12 maj 2023

W ramach innowacji pedagogicznej „Z legendami za pan brat”, 12 maja 2023 roku (piątek) dzieci z grupy „Smerfy” zapoznały się z kolejną już legendą: „Legenda o warszawskiej Syrence”.

Dzieci zapoznane zostały z legendą oraz postaciami (Wars, Sawa) i miejscami z nią związanymi (m. in.: rzeką Wisłą, miastem Warszawą). Poznały historię powstania herbu Warszawy. Wirtualnie odbyły wycieczkę po stolicy, „zwiedziły” Stadion Narodowy, Stary Rynek, Zamek Królewski, zobaczyły Kolumnę Zygmunta, pomnik Syrenki, Belweder, Łazienki.

Utrwaliły symbole narodowe, nazwę stolicy Polski, nazwę najdłuższej rzeki w Polsce. Poznały położenie Warszawy na mapie Polski. Układały puzzle przedstawiając mapę Polski.

Przedszkolaki wykonały także kukiełki przedstawiające Warsa oraz Sawę. Kiedy były już gotowe odegrały improwizowane scenki z ich wykorzystaniem. Dzieci dodały z dostępnych zabawek, przedmiotów dekoracje do swoich scenek. Po skończonej zabawie prace dzieci zostały udostępnione na gazetce.

Wykonanie kukiełek oraz odegranie scenek z ich użyciem spowiło dzieciom dużo radości, mogły wyzwolić kreatywność, wykazać się pomysłowością. I co ważne, wzajemnie ze sobą współpracowały, pomagały sobie wzajemnie.


   
    
     
     
   
   

   
     
      

 
Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj