Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

"Z legendami za pan brat" - innowacja pedagogiczna

 

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie

26 październik 2022 roku

Każdy kraj ma swój początek, swoją historię. Zapewne my dorośli wiemy, iż historia naszego państwa „Polski” związana jest z legendą o Lechu, Czechu i Rusie oraz grodem założonym przez Lecha: Gnieznem.

W środę 26 października 2022 roku dzieci z grupy „Smerfy” zapoznały się historią powstania państwa polskiego.

W trakcie czytania legendy okazało się, że niektóre dziec już ją znają.

Podczas zajęć przedszkolaki zapoznały się z czytaną przez nauczyciela legendą oraz postaciami i miejscami z nią związanymi (np.: Gniezno, Czechy, Rosja), poznały historię powstania godła Polski (biały orzeł na czerwonym tle – zachodzące słońce), odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanej treści, rozwiązywały zadania, zapoznały się z mapą Polski, obejrzały filmik edukacyjny, rozwiązały quiz. Chłopcy wcielili się w role Lecha, Czecha i Rusa, by odegrać improwizowane scenki dramowe. Pozostałe dzieci wcieliły się w rolę widowni, która po odegranej scence mogła zadawać aktorom pytania dotyczące odegranej sceny, samej legendy o Lechu, Czechu i Rusie.

Można było zaobserwować, że dzieciom ta forma zajęć bardzo się podobała i zaangażowała je do uważnego, aktywnego uczestnictwa w zajęciach. A co bardzo ważne: pomogła przedszkolakom zapamiętać najważniejsze informacje dotyczące powstania naszego państwa, symboli narodowych, rozbudziła poczucie przynależności do narodu polskiego oraz pozwoliła rozwinąć kreatywność, wyobraźnię, umiejętność improwizacji.


                         
      


Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj
Legenda o królu Popielu, którego myszy zjadły”

13 stycznia 2023 roku

„Dawno, dawno, temu… . A może nie tak dawno…”. Tymi słowy większość baśni i legend się zaczyna. A w naszej grupie nie tak dawno, gdyż 13 stycznia 2023 roku (piątek) dzieci zapoznały się z legendą „O królu Popielu, którego myszy zjadły”.

Podczas zajęć przedszkolaki zapoznały się z legendą o Popielu, oglądały mapy, zapoznały się z miejscami związanymi z legenda (np. Jezioro Gopło, Mysia Wieża, Kruszwica). Dzieci dzieliły się wrażeniami jakie miały po wysłuchaniu tekstu, zastanawiały się czy duchy Popiela i stryjów naprawdę pojawiają się w Mysiej Wieży. Niektóre opowiadały jak były na wycieczce w Kruszwicy i jak wchodziły na Mysią Wieżę.

Ciekawą formą było dla dzieci wybudowanie wieży ze słomek, samodzielne przygotowanie kukiełek myszy a następnie odegranie scen występujących w legendzie. Dzieci wcieliły się w rolę Popiela, jego żony, a także myszy. Najciekawszą i najbardziej dynamiczną sceną według dzieci była ucieczka Popiela przed myszkami.

Spontaniczna zabawa dzieci własnoręcznie wykonanymi kukiełkami trwała nie tylko w tym dniu ale również w następnym tygodniu. W tych momentach dowolnej zabawy ukazywała się dziecięca kreatywność, pomysłowość, doskonaliła się umiejętność wcielania się w różne role.

Dzieciom taka forma zapoznania się z legendami bardzo się podobała i wyraziły ochotę na dalsze takie zabawy.                         

    


Opracowała: Natalia Foltyniewicz-RatajLegenda o Smoku Wawelskim” -

8 marca 2023 roku

Z okazji „Dnia Kobiet” 8 marca 2023 roku (środa) grupa „Smerfy” wystąpiła przed szeroką publicznością przedszkolną: zarówno grupami młodszymi (pierwsze przedstawienie) jak i grupami starszymi (drugie przedstawienie), a także Paniami pracującymi w przedszkolu. Dzieci wraz ze swoją wychowawczynią, Panią Natalia, przygotowały przedstawienie „Legenda o Smoku Wawelskim”.

Przedstawienie zostało przygotowane w oparciu o realizację innowacji pedagogicznej „Z legendami za pan brat”.

Już na kilka dni przed premierą „Legendy” dzieci brały udział w przygotowaniu rekwizytów i dekoracji, w co bardzo się zaangażowały. Oczywiście odbywały się liczne próby, aby wszystko wypadło idealnie. Nawiązała się także owocna współpraca z rodzicami, którzy mieli swój wkład w zorganizowanie kostiumów oraz części rekwizytów.

Podczas przygotowań do wystawienia „Legendy o Smoku Wawelskim” dzieciom przybliżona została „Legenda o Smoku Wawelskim”, rozbudzone zostało poczucie przynależności do narodu polskiego, zostały zapoznanie z wybranymi postaciami (np. Krak/Krakus – założyciel Krakowa), miejscami (np. Kraków, rzeka Wisła, Kopiec Kraka, Wawel), tradycjami związanymi legendą. Dzieci rozwijały swoją kreatywność, wyobraźnię, umiejętność improwizacji, a także zainteresowania technikami parateatralnymi.

        

        

          


Opracowała: Natalia Foltyniewicz-Rataj