Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

Wesołe zabawy sylabkowe


W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z grupy Plastusie zostały objęte innowacją pedagogiczną "Wesołe zabawy sylabkowe". Innowacja ta opiera się na metodach i technikach pracy zgodnych z założeniami Symultaniczno - Sekwencyjnej Nauki Czytania Prof. dr hab Jagody Cieszyńskiej. 
Przeprowadzane zabawy mają na celu wspieranie wczesnej nauki czytania od samogłosek, sylab przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań. 

W miesiącu październiku Plastusie bawiły się z pierwszymi samogłoskami starając się przy tym o poprawną ich artykulację. Bardzo lubianym przez dzieci ćwiczeniem było również układanie sekwencji oraz "relacje" - odnajdywanie zależności między dwoma bądź większą liczbą elementów.

              

    

Plastusie podczas kolejnych zajęć rozwijały umiejętność poprawnego układania sekwencji oraz kategoryzacji. Ćwiczenia te pozwalają na uruchomienie do pracy zarówno lewej jak i prawej półkuli mózgu. Podczas ćwiczeń kategoryzacji prawa półkula zauważa podobieństwa, a lewa różnice między kategoryzowanymi przedmiotami czy obrazkami, czyli wyklucza pewne elementy z jednego zbioru, by “zezwolić” przyporządkować je do innego.
UKŁADANKI LEWOPÓŁKULOWE
Układanki lewopółkulowe to ćwiczenia, przy pomocy których można wyrównać wiele braków. Koncentrują się na stymulowaniu lewej półkuli mózgu. Jest ona odpowiedzialna za analizowanie, przetwarzanie linearne, wykrywanie relacji. To od niej zależy, na ile sprawnie przebiegnie nauka mowy, pisania oraz funkcje intelektualne. 


METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA BETTI STRAUSS

W swym codziennym rozkładzie dnia dzieci pracują nie tylko Metodą symultaniczno - sekwencyjną wczesnej nauki czytania, ale również Metodą aktywnego słuchania Betti Strauss. Metoda ta nie tylko pozwala na poznanie struktury utworu muzycznego, ale również kształtuje koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową podczas ruchowej i instrumentalnej inscenizacji do melodii. Rozpoznawanie zmian w muzyce i rytmu pozytywnie wpływa na późniejszy poprawny rytm czytania, a przekraczanie linii środka jest bardzo ważne w kształtowaniu umiejętności poprawnego pisania i czytania od strony lewej do prawej.


https://drive.google.com/file/d/1swM3RzXoiMq9mzR5HF72rVFARUsVLPxv/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1lXR5UyWmdZNQdyfpI0lrZeBk2J0N2YNu/view?usp=sharing